Pravo

Koliko je tvegano kupiti stanovanje v več stanovanjski hiši, kjer...

Tožba na ugotovitev služnosti

9.1.2019  |  (658 dni)

Pozdravljeni ! Z bratom sva dediča na nepremičnini, katera ima edino dovozno pot preko dela dvorišča sosednje nepremičnine (hiša dvojček). To dovozno pot uporablja naša družina že od leta 1965, pri čemer lastniki sosednje parcele temu niso nikoli nasprotovali. Sedaj ko sva z bratom edina lastnika naše nepremičnine, sva želela zaradi prodaje nepremičnine pridobiti vpis služnostne poti v zemljiško knjigo. Vendar sosedje njihovo soglasje pogojujejo z vpisom njihove predkupne pravice v zemljiško knjigo za neomejeno obdobje. Ali je potrebno soglasje sosedov in ali lahko na sodišču to izpodbijajo ali zavlačujejo. Svetujte kaj nam je storiti, ali vložiti tožbo in kakšno? Kaj v tožbi napisati oz. kako jo oblikovati? Ali bova na sodišču potrebovala odvetnika? Za vaš odgovor se vam iskreno zahvaljujem. Feliks Črnuče

Odgovor

Pozdravljeni,


ne svetujem vam, da se sami zastopate na sodišču, če ne poznate procesnega prava.


Kar se tiče služnosti je tako, da lahko s tožbo zahtevate ugotovitev služnosti, vendar boste v samem postopku morali dokazovati, da pot dejansko tudi uporabljate.


Če imate nepremičnino namen prodati, zakaj je ne prodate njim, če imajo interes do nepremičnine? Tako boste imeli najmanj problemov, če jim boste prodali.


Lep dan,

Mateja Šribar, univ. dipl. prav.


Odgovor je zgolj informativne narave, saj nisem seznanjena z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi. Za odgovor na konkretno vprašanje je potreben vpogled v celotno dokumentacijo in seznanitev z vsemi okoliščinami. Iz tega razloga lahko služi zgolj kot pomoč pri razumevanju zastavljenega vprašanja.

univ. dipl. prav.
Svetujemo s področja dednega, delovnega in obligacijskega prava!
 

Vprašanja in odgovori